You are here :   Committee

Conference Committee


Conference Chair
Prof. Guowei Ma
Vice President, Hebei University of Technology
Dean, School of Civil and Transportation Engineering
Director, Smart Infrastructure Research Institute
Academic Committee (In alphabetical order)
Kaiming BI, Curtin University, Australia
Chunsheng CAI, Louisiana State University, USA
Xinzhong CHEN,Texas Tech University, USA
Jianbing CHEN, Tongji University, China
Jie CUI, Guangzhou University, China
Lu DENG, Hunan University, China
Yang DING, Tianjin University, China
Xiuli DU, Beijing University of Technology, China
Yunfeng DUAN, Zhejiang University, China
Feng FAN, Harbin Institute of Technology, China
Jiansheng FAN, Tsinghua University, China
Qin FANG, PLA University of Science and Technology, China
Hanbin GE, Meijo University, Japan
Yaojun GE, Tongji University, China
Linhai HAN, Tsinghua University, China
Hong HAO, Curtin University, Australia/Tianjin University, China
Xugang HUA, Hunan University, China
Bin HUANG, Wuhan University of Technology, China
Zongming HUANG, Chongqing University, China
Weiliang JIN, Zhejiang University, China
Ying LEI, Xiamen University, China
Hui LI, Harbin Institute of Technology, China
Jie LI, Tongji University, China
Aiqun LI, Southeast University, China
Dapeng LI, National Natural Science Foundation of China, China
Dawang LI, Shenzhen University, China
Hongnan LI, Dalian University of Technology, China
Qingming LI, University of Manchester, UK
Qiusheng LI, City University of Hong Kong, China
Yongle LI, Southwest Jiaotong University, China
Zhongxian LI, Tianjin University, China/Tianjin Chengjian University, China
Weiqing LIU, Nanjing University of Technology, China
Jiaping LIU, Jiangsu Research Institute of Building Science/Dongnan University, China
Wenguang LIU, Shanghai University, China
Yaozhi LUO, Zhejiang University, China
Guoxing LU, Swinburne University of Technology, Australia
Yong LU, University of Edinburgh, UK
Guowei MA, Hebei University of Technology, China
Ditao NIU, Xi’an University of Architecture and Technology, China
Changhai QU, Harbin Institute of Technology, China
Weixin REN, Hefei University of Technology, China
Jiping RU, National Natural Science Foundation of China, China
Gangbing SONG, University of Houston, USA
Zhong TAO, University of Western Sydney, Australia
Jun TENG, Harbin Institute of Technology, China
Jinguang TENG, the Hong Kong Polytechnic University, China
Xintang WANG, Ningbo University, China
Xiuli WANG, Lanzhou University of Technology, China
Bo WU, South China University of Technology, China
Gang WU, Southeast University, China
Chenqing WU, University of Adelaide, Australia
Yong XIA, Hong Kong Polytechnic University, China
Yan XIAO, University of Southern California, USA/ Nanjing Tech University, China
Jianzhuang XIAO, Tongji University, China
Feng XING, Shenzhen University, China
Bin XU, Huaqiao University, China
Youlin XU, Hong Kong Polytechnic University, China
Jing YANG, National Natural Science Foundation of China, China
Na YANG, Beijing Jiaotong University, China
Qingshan YANG, Chongqing University, China
Jihong YE, China University of Mining and Technology, China
Tinghua Yin, Dalian University of Technology, China
Zhiwu YU, Central South University, China
Yangang ZHAO, Kanagawa University, Japan
Yuxi ZHAO, Zhejiang University, China
Yun ZHOU, Guangzhou University, China
Guowei ZHOU, University of Auckland, New Zealand
Hongping ZHU, Huazhong University of Science and Technology, China
Xinqun ZHU, University of Technology Sydney, Australia

Advisory Committee (In alphabetical order)
Xiangsheng CHEN, Shenzhen University, China
Zhengqing CHEN, Hunan University, China
Shilin DONG, Zhejiang University, China
Yanliang DU, Shijiazhuang Tiedao University, China
Hong HAO, Curtin University, Australia
Kejian Ma, Guizhou University, China
Changwen MIAO, Southeast University, China
Jianguo NIE, Tsinghua University, China
Jinping OU, Harbin Institute of Technology, China
Shunquan QIN, Southwest Jiaotong University, China
Jinguang TENG, Hong Kong Polytechnic University, China
Shizhao SHEN, Harbin Institute of Technology, China
Qingrui YUE, Central Research Institute of Building and Construction, China
Xuwen XIAO, State Construction Engineering Corporation, China
Lili XIE, Institute of Engineering Mechanics, China Earthquake Administration, China
Yimin XIE, RMIT University, Australia
Yongbin YANG, Chongqing University/Taiwan University, China
Fulin ZHOU, Guangzhou University, China
Xuhong ZHOU, Chongqing University, China


Local Organizing Committee

Chairman
Longbang QING, Hebei University of Technology, China
Secretary General
Jian ZHOU, Hebei University of Technology, China
Members(In alphabetical order)
Pei CHEN
Xiangshang CHEN
Qianqian DONG
Da HUANG
Haibin HUANG
Hui LI
Jiale LI
Dong LIANG
Chaofeng LIU
Xiyuan LIU
Xiongfei LIU
Ru MU
Jie WU
Li WANG
Ling WANG
Dongsheng WANG
Xuefei WANG
Zihan WANG
Jiayu TIAN
Panpan Xie
Chengwang XIONG
Mingfeng XU
Mo ZHANG
Yiming ZHANG
Decheng ZHANG
Yufen ZHANG
Xin ZHAO